Продажни места – DIMPO Тобако и BROTHERS Тобако
Интернет продажба – https://kartieurofarm.mk/