Фотогенична, позира на пладневна прошетка …

Проектот: „Поддршка за подобро управување со заштитените подрачја ..“, ЦеПроСАРД и НП Пелистер (финансиран од ЕУ, спроведен од УНДП и МОЕПП).

Национален Парк Пелистер