Видео на Сашо Ставрев

Еден скромен дел од нашата заедничка долгогодишна соработка од 2018 г. со Сашо Ставрев ТУКА.