Духот на невестата од Ротино е битолски мит или вистина, но сепак мистерија. Низ народот од секогаш имало навика да се зборува за несекојдневни појави. Приказни кои никогаш не се дефинирани како митови или како вистини. За приказната посебно битолчаните јавно и ден денес зборуваат за невестата кај Ротино.

Ваше мислење, дали е вистина или измислица?