Заради отпочнување со спроведување на одлуката за означување на условите и утврдување на режимот на сообраќајот во централното градско подрачје (Сл. Гласник на Општина Битола бр.7/99), од Општина Битола известуваат дека во периодот од 10.06.2017 (сабота) до 10.09.2017 во терминот од 19 до 24 часот, се забранува моторниот сообраќај со поставување физички препреки на спојот на улицата „Димитар Илиевски Мурато“ и ул. „Широк Сокак“, со што се овозможува безбеден пешачки сообраќај.