Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола

Да помогнеме колку што можиме, каде и да сте. Да си го возобновиме најубавиот планинарски дом каде со нашите другари ги пеевме најубавите песни. Амин.