Томче Ристев, Пеце Талевски, Звонко Штрковски, Оливер Ѓурчиновски, Петар Дамјановски, Иле Толевски, Јове Георгиевски и други од Оф Роад Клубот Пелистер се дел на една екипа од најхрабрите битолчани кои во текот на цела ноќ се справуваа со огнената стихија на Пелистер. 

Ви благодариме херои!

Фото Оф Роад Клуб Пелистер Битола

Ова е нивната фан страна

https://www.facebook.com/offroadpelister/
Да ги поздравиме!