Река Драгор, Македонските слепи гуслари и Брусник се новите дела на проф. Александар Стерјовски додадени во неговата колекција која е на нашата веб страна има почесно место ТУКА.

Материјалите можете слободно да ги превземете и доколку користите нешто од нив или објавувате обавезно да се спомни делото и авторот.

Фото насловна Петар Ставрев