Дали логото на поранешното трговско претпријатие на големо и мало за промет со прехрамбени стоки и куќни потреби “Прехрана” од Битола која со своите 56 колонијални продавници ги снабдуваше граѓаните со квалитетни прехрамбени производи,месо, емиш и зарзават може да извојува правна битка со познатата Apple компанија поизводител на Iphone i Ipad од Америка и со тоа Битола да има финансиски бенефит, се прашуваат битолчани кои ите како ги воочија големите сличности…. :)))