Во поранешната битолска Дембел чаршија имало на столб два часовници кои различно го покажувале време –
АЛА ТУРКА и АЛА ФРАНГА, односно едниот (турскиот) покажувал два часа порано според времето во Турција, а другиот според европското, односно француското време. Арно ама оние што седеле во чаршијата,
дембелите,како и да не ги интересирало времето. Уживале,муабетеле и пиеле со часови. Другите ЏАНАМ работеле за нив…