На 2.601 метар надморска височина, на Пелистер, изграден е највисокиот водовод во Македонија. Има скромни 640 метри должина, почетокот на водоводот е на 2.380 метри надморска височина на Муратовиот извор, а крајот на 2.601 метар надморска височина.Водоводот е граден за потребите на Предавателниот центар Пелистер и станува збор за нешто несекојдневно.

Фото Непознат извор