First football match in Bitola (1900 yr)

Првиот фудбал во Битола е одигран во дворот на гимназијата Гоце Делчев (сегашна гимназија Ј.Б.Тито).
Спрема податоците од Унчу Пили во Битолската гимназија играта со топка во 1900 г. ги восхити битолчани.
Подоцна за терен е земена ливадата кај Средно медицинско школо.
Во 1903 гимнастичарот Јоанидис се залага фудбалот во Битола да фати здрави корени и ги учи играчите да играат прописно меѓу кои најистакнати биле Унчу Цили,Цали,Џима и др.

од зборникот на Коста Догу

На сликата битолски Еврејски фудбалски клуб 1928 г.

Фото непознат извор