Mandi Robev Bitola last coachman

Последниот битолски пајтонџија е
Манди Робев,последниот од стотина пајтонџии,колку некогаш ги имало во Битола.Пајтонџилакот го превзедол од неговиот постар брат Танас Робев во 1927 г.кога низ битолските улици и пошироко се движеа точно 46 пајтони,меѓу кои најпознати биле Пецо Арапо,браќата Таќи,Гого и Томе,Кицо Арнаутино,Јонче Улето,Томе Сунѓеро,Амди Талкџија и др.Меѓу двете светски војни пајтонот бил главно превозно средство во Битола…
Згаснува касните 70ти…
А колку би било убаво уште да ги има?..
И за нас и за туристите?
За свадбите и боемите?