Името на нашиот град Битола е напишано уште пред 1000 години и се наоѓа на т.н. “Битолската плоча” мермерен споменик кој датира од 11 век и која е изложена како поставка во Музеј и галерија Битола. 

“градь сь Битола”