​Послем формирањето на првите планинарски и скијачки (смучарски) клубови во Битола, раните 30ти години од прошлиот век се организирале ски натпревари кои што траеле од 17 до 18 часа и биле на релација од Детското одморалиште до врвот Пелистер, преку Големо и Мало Езеро, Неолица и на крај до Битола …