Првата жена фармацевт во Македонија е битолчанката Рајна Алексова ( 1883-1959) Дипломирала на Фармацевскиот факулет во Лозана,Швајцарија на 17 јули 1906 .и работела во фамилијарната аптека лоцирана на „Широк Сокак“ во Битола сè до пензионирањето во 1944 година.

Фото и текст од публикацијата “Значајни личности за Битола”