Двете скулптури од Атена Партенос (античко време) пронајдени на локалитетот Хераклеја,работена по школата на познатиот скулптор Фидија се наоѓаат во странство,од кои едната е во Народниот музеј во Белград, а другата во Британскиот музеј во Лондон. Во Белград била однесена пред Втората светска војна.

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here