За време на своето најуспешно работење во 30тите хотелот “Солун”имал европски стандарди и богата вонпансионска услуга.Располагал со свој сопствен пајтон и чеза,а во 1936 г. имал дури и службена лимузина”форд” со возач кој ги превезувал гостите….