…На нашата Баба планина под врвот Пелистер има 33 топоними (месности) со различно име,меѓу кои Печурка,Мала Ливада,Голема Ливада,На Лазо Вилата,Бегова Чешма,помалку познатите Балта,Кондру,Барџов Камен итн. и 33 чешми со име Бор Чешма,Чешма Илинденка,Чешмата на Јоргов Камен и многу др.

wp-1467215595979.jpeg

Битолчани се познати и неуморни посетители на Баба планина и Пелистер и до колку има заинтересирани љубители на фотографирањето,нивните слики заедно со топонимот ќе ги објавуваме и споделуваме тука заедно со другите…Благодариме