Недела 22 јули 2018 г…

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки
“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065 Стопанска банка Битола

Предлог од нас да се отвори телефонска сметка. Благодариме ПСК Пелистер!