Антена, Пелистер, Битола… Битолчани знаат како до Мај да си уживаат таму горе. Единствено нешто до таму што нема се жичарниците… Се чека некој “маж” да направи нешто повеќе…

Фотографии на SSNL-sf-freeride