seg_vivid

Реки од луѓе почнуваат да се движат по угорницата од ул. Христијан Т. Карпош за да запалат свеќа за здравје на светото место познато како Кркардаш или Храм св. 40 Маченици во Битола, Македонија …