Црн Мост
Црн Мост

Река Курделец, ул. Солунска
Саат Кула со Хипотекарна Банка лево, дел од Пекмез Пазар кој не постои повеќе

Широк сокак
Мост кај Безистен
Хотел Босна на Широк сокак, сегашни тркалезни клупи карши хотел Македонија
Аптеката на Ахил кај Рибарниците

Булевар 1-ви Мај
Камен Мост
Лева страна сегашен агол на кафе бар Портал 2
Широк сокак, хотел Ројал сега зграда на ОЗНА
Сегашен подвозник познат како Краш
Река Курделец, ул. Солунска сега над Ќамен Мост