Фотографии Музеј Битола, текст исечок од Слободна Далмација