Учениците со оштетен слух од I до IX одделение од ОУРЦ ,, Кочо Рацин “-Битола имаа можност да бидат учители и да им покажат на учениците дека помеѓу нив не постои разлика, дека преку мимики и со помош на знаковниот јазик тие можат да ги срушат сите бариери и заедно да другаруваат.

Библиотеката уште еднаш покажа дека е топло катче како сите можат да другаруваат.

Благодарност до тимот од ОУРЦ ,, Кочо Рацин “-Битола, Ивана Карајанова – претседател на библиотекарска секција Сузана Станоевска – презентер Мери Нестороска – точкувач на знаковен јазик Лиле Христова – одделенски раковидител на ученици со оштетен слух Кристина Трајчевска – педагог, и до директорката на ООУ „Даме Груев“ – Битола Биљана Дамчевска-Бакиевска, специјален едукатор и рехабилитатор Катерина Митревска, учениците од III-в со одделенски наставник Весна Беровска и одделенски наставник Христина Апостоловска.

НУУБ св. Климент Охридски Битола