Има едно балкунче…
Каде има место  –
за само едно масиче…
За едно кафенце …
Рајат сосе тутун…
Сам да го пијам…
Има едно балкунче…
Битола в чаршија…
Покрај Драгоро….
покрај калдрма…
Рајат да си седам…
Со битолчани да се гледам…

Фото Димитар Чунговски Чунга