Бог се јави, за многу години….

Видео и голема благодарност до Зоран Илиевски