Судскиот процес кој му го наметнаа и извршуваа насилство во врска со
планинарскиот дом Копанки, а со тоа сакаа да го поништат најстариот и најтрофејниот планинарски клуб во Битола “ПЕЛИСТЕР” доби своја
разрешница. Вишиот Управен Суд во Македонија ја УВАЖИ жалбата на Здружение планинарски спортски клуб “ПЕЛИСТЕР” – Битола и ги поништи сите решенија донесени на незаконит начин од Општина Битола и Министерство за транспорт и врски.

Соопштение на ПСК Пелистер