„Љубомора“, еден од 75-те раскази извадок од книгата „Бабам Битола со расказите за Паца и Мендо“ на авторката Анастасија Кокан Петровска. Наратор Силвана Петрова Насух. Книгата во продажба во книжарата BOOK’S HOUSE кај Бар Општина, некогашна Општина и сите собрани средства ќе одат за донации. За надвор од Битола испраќаме по Карго. Порачки во порака. Снимател Агим Џело, голема благодарност.