Градовите Битола и Солун се натпреварувале кој ќе направи поубава прослава за Св. Кирил и Методиј. Според една дописка во цариградскиот весник „Новини“ од 6 јуни 1891 година празникот на светите Кирил и Методиј во Битола бил празнуван многу свечено за што сведочи видеото на големиот Милтон Манаки:

Какви се денес после 100 години прославите во врска со оваа голема традиција оставаме на самите вас да споредите…