Цане Боксеро, или битолскиот Роки Балбоа. Сопственик на легендарната Роки кафана на Широк Сокак и наш голем бренд на Битола. Од нас да го поздравиме и погледнете зошто така го викаат битолчани!