Пратете ја снимката горе лево во аголот каде што е знамето VARDAR.

После нормално, прослава со трофејот. Само напред Пелистер 💚.

Голема благодарност до Златко Паша.