Септичката јама на хотел Моликаси прелива директно во природа…