Бале Ивановски, Цане и Елизабета Дамчевски… Поздрав.