Изгубен е новчаник. Чесниот пронаоѓач да го остави со документација, парите нека ги земи за награда. Благодарам