Разгледница испратена до Александар Думас од Битола во Виена, највероватно се работи за истиот човек кој покасно е еден од првите доктори во Битола, интернист доктор Александар Дума.

Во Монастир, на 13 април 1905 г

Драг мој брат,
Со сето мое срце ви посакувам радосно да го поминете Светиот Велигден. Да го поминеме Велигден следната година заедно.

Вашата сестра Атина.

[Таа го смета за брат, тие не се родени браќа]

Благодарност до Томи Димовски за информацијата.