30-05-2024,четврток
20ч Нова Сцена
Театарска Дружина ЕМА ,Загреб, Хрватска
„БУКАЧА“
по романот од Мартина Млинаревиќ
режисер и актер: Теа Шимиќ

21.30ч. Голема сала на Центар за култура Фуџарах, ОАЕ

„СВЕЌАТА“
писател и режисер Ахмед Абдулах Рашид
актер Абдула Маасуд