Брусничката црква св. Димитрија добива железен крст со импресивна големина кој ќе се гледа од цела Битола.

Фото Веселин Бос