Се досадвам во градо во кој живеам. Ама шо да пишам, шо да кажвам? Да сум во Битола ќе пишев за неа. Вака, од вас дознавам новости, убај, неубај, појке или помалку интересни. Градо се раззеленува наголемо. Се работи на сите страни. Порачани се и скоро посадени 8.000 стебла. Во сите четврти. В година уште толку.. Покрај авениите, големите градски прометници, во парковите, таму кај шо беа урнати од олујата, се менва старио фонд со „младичи”. 46.различни садници, најпојке млечен јасен, бор и украсна цреша.

Алергените, брезата и тополата се тргаат и нема нови. Некои ливади, тнр.цветни коридори, поретко ќе се косат, ќе служат за опрашувње. Ни во Загреб воздухот не е секогаш чист и ова иницијатива е полн погодок. И за прв пат нема дежурни критичари, намќори, негативци. Владее консенсус. За сега на секој 100 – ти жител, едно дрво. В година поќе. Дробојте ќе ни продишат. Мојте поготово!

Соња Балентовиќ