Се омажила битолчанка за скопјанец. Првата ноќ скопјанецот и вика:

– Да се оженев за скопјанка, досега ќе ми ги слечеше чорапите!

Виде, невиде битолчанката натенане му ги слекла чорапите! 

Скопјанецот после пак вика:

– Да се оженев со скопјанка досега ќе ме слечеше целиот…

Битолчанката виде, невиде и го слече цел! 

Скопјанецот упорен пак вика:

– Да се оженев со скопјанка досега ќе ми ги измиеше нозете…

Битолчанката збеснала, и изнервирано му рекла:

– Ех мажу, да се омажев за златен битолчанец, и јас и ти ќе бефме изонадени дури по 3 пати досега!