Битолчани на Копанки. На стазата и длабоко во шумата, помеѓу дрвата…

видео Александар Буневски

SSNL team