Конечно после подолг период на Баба планина ни заврна снег. Убавото време и малата снежна покривка беа предизвик за битолчани кои едвај чекаа тоа да го искористат. Кој си отиде денес на Пелистер не згреши ни малку. Погледнете го видеото на најголемиот познавач на ски патеките на Баба планина, Коче Мусуланов, на кого во планината е и неговиот дом – познатиот хотел “Шумски фенери”од Битола. 

Благодариме…

Finally after a long period of Baba mountain snow rain for us. The nice weather and light snow were challenging Bitola who were eagerly waiting to use it. Who went today Pelister not miss our bit. Watch the video of the greatest expert on the ski slopes of Baba Mountain, Coche Musulanov, to whom the mountain is his home – the famous hotel “Forest Lanterns” from Bitola.
Thank …