Нинџите го сардисаја парко. Не се криви тие, јака е дрогата…

Видео на Милчо Павловски