Битолчани во 1996 г. со светиот крст од кај црквата Пресвета Богородица. На фотографиите се Сашо Куцето, Ѓорги Џоле, Павле, Чомо, Дуде, Јове Чавката.

Фотографии испратени од Сашо Дамјановски.