Карневал Шанкуре (1926), Ford Model T 1922 Touring една од првите коли во Битола, една од трите, сопственост на семејството Јанкови