Во куќата во која што јас живеам, од памтивек се чекала куќна слава Св.Никола. Се чекала и се славела славата во турско, српско, бугарско, југословенско, македонско, за време на сите војни кои се случувале околу нас и во сите добри и лоши времиња кои поминале…

Годинава после стотици години вратата е затворена!

Страшно и тажно!!!

Господ и св. Никола денешен да клај рака да не куртули од оваа несреќа!!!

Честита слава на сите кои ја чекаат и честито име Никола на сите што го слават!!!

Сите овие луѓе подолу ми се претци и биле дел од славите на нашата фамилија…

Сликите се од крајот на 19 и почеток на 20 век…

Петар Нолев