ИСТОРИСКИ ДЕН ЗА МАКЕДОНИЈА!

ЕДЕН ЧЕКОР ДО СВЕТСКО ПРВЕНСТВО

НИЕ ВЕРУВАМЕ!

Португалија – МАКЕДОНИЈА
20:45
🇲🇰🇲🇰🇲🇰