На серенада под пенџере кај љубената, со пајтон по битолските сокаци и кој друг ако не незаменливиот Јонче Христовски…

https://youtu.be/ESQDk24p7Uc