Чалгии во дворот ​на црквата св.Богородица с.Трново, во битолска куќа, на средината на Гинимаале…

https://youtu.be/Ru8XYJiGk0I

Од архивата на МТВ сигурно далечните ’60ти