БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Во 60тите години од минатиот век послем подолго време Битола го прави својот економски бум, точно некаде послем 1965 г. Многу фабрики, згради, станови, училишта, спортски објекти, нови судови , нов објект за Полиција. Сето тоа е градено со голема помош од граѓаните преку нивниот самопридонес, кој според податоците процентуално му се задржувал од нивните лични примања, дали 2 или 5 % во текот на повеќе години, во зависност од големината и грандиозноста на објектот. Разгледајте ја галеријата од тогашна Битола.

This slideshow requires JavaScript.

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here